Monday, September 24, 2012

เข้าใจ....วัยรุ่น

พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความคิด จิตใจเป็นอย่างมาก จึงทำให้วัยรุ่นมีปัจจัยเสี่ยงในหลายๆ ด้าน

ทั้ง เรื่องพฤติกรรม ความดื้อรั้น ความรู้สึกต่อต้านผู้ใหญ่ ความล้มเหลวในการเรียน การได้รับอิทธิพลจากเพื่อน การติดบุหรี่ ติดเหล้า ติดยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ก้าวร้าวเกเร ก่อความรุนแรง รบกวนหรือทำร้ายคนอื่น การทำผิดกฎหมาย เหล่านี้ล้วนเป็นพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นทั้งสิ้น นอกจากนี้การที่ข่าวสารนำเสนอพฤติกรรมทางลบของวัยรุ่นมากกว่าพฤติกรรมที่ สร้างสรรค์ทำให้คนส่วนใหญ่มองวัยรุ่นในทางลบ จึงยิ่งทำให้วัยรุ่นรู้สึกไม่พอใจ อยากท้าทายหรือต่อต้านสังคมเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น พ่อแม่ผู้ใกล้ชิดจึงควรเข้าใจถึงธรรมชาติวัยรุ่นและพยายามยืดหยุ่น รวมทั้งหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ให้กับพวกเขามากขึ้นเรื่องของรอยยิ้ม

รอยยิ้มเป็นภาษาสากลที่ให้ความหมายเหมือนกันไม่ว่าชาติใด ภาษาใดในโลก รอยยิ้มเป็นเครื่องบ่งบอกถึงมิตรภาพและความสุข

สำหรับคนที่ยิ้มแย้มอยู่เสมอ จะแสดงให้เห็นว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี สนุกสนานร่าเริง มั่นใจในตัวเอง มีเสน่ห์ จึงทำให้เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย เป็นที่รักของเพื่อนฝูง แลดูน่าคบหา วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการเพื่อนฝูงวัยแห่งการสร้างมิตรภาพ จึงควรยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ เพื่อเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง

รอยยิ้มมีประโยชน์มากมายทั้งเป็นผลดีต่อสุขภาพ ช่วยสร้างมิตรภาพ สร้างบุคลิกให้ดูดี ดังนั้นมาสร้างรอยยิ้มกันดีกว่าแล้วจะพบว่าโลกนี้สดใสและน่าอยู่

สดจากจิตวิทยา
นฤภัค ฤธาทิพย์ - กรมสุขภาพจิต
ข่าวสด
ภาพ  กระปุกดอทคอม /  happymass.com 
No comments:

Post a Comment