Wednesday, January 1, 2014

เทคนิคการบริหารเวลา

วันนี้มีเทคนิคการบริหารเวลามาฝากกัน  ที่เราๆ ท่านๆ  สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ 
 
ประการแรก  ควรมีการวางแผนล่วงหน้า  จะทำให้เรารู้ว่าในวันหนึ่งๆ  เราจะต้องทำอะไรบ้าง พิจารณาให้แน่นอนว่า  งานไหนสำคัญที่สุด  งานไหนสามารถทำภายหลังได้   ทำให้เรามีการจัดลำดับตามความสำคัญของงานได้   ซึ่งข้อนี้ผู้เขียนแนะนำว่าควรเลือกทำงานที่สำคัญที่สุดในช่วงเช้าก่อน  เพราะเป็นช่วงที่เรายังมีสมาธิและร่างกายยังสดชื่น

ประการที่สอง การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง  ถ้าการเริ่มต้นทำงานในเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่น  แจ่มใส  การทำงานในวันนั้นก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย   

ประการที่สาม มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงาน  การเขียนเป้าหมายออกมา  จะช่วยให้จุดประสงค์ของงานชัดเจนขึ้น  และช่วยกำหนดทิศทางในการใช้เวลาในแต่ละวัน  เดือน  ปี  และชั่วชีวิตได้  

 
และประการสุดท้า ควรดูแลสุขภาพกายและใจ ด้วยการทำจิตใจให้แจ่มใสและออกกำลังกาย เมื่อร่างกายและจิตใจแข็งแรง กระฉับกระเฉงแล้ว  ก็จะเป็นพลังสำคัญในการทำงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้    

โดย sarokkarow / http://www.oknation.net (คัดบทความบางส่วน)
อ้างอิง :  ชัยวัฒน์  วงศางาม วารสารแรงงาน (เวลากับคุณค่าของชีวิต)  ปีที่ 7 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์  2552  หน้า8 - 9
เครดิตภาพ https://www.pinterest.com/pin/528539706239289192/

No comments:

Post a Comment