Sunday, August 28, 2016

รู้หรือไม่ รับแสดงแดดช่วงไหน ได้ประโยชน์??
แสงแดดในแต่ละช่วงเวลาล้วนให้คุณประโยชน์ และโทษที่เป็นอันตรายกับผิวหนัง หมอผิง หรือ พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลรักษาผิวหนังโดยตรง และแพทย์ที่ปรึกษาประจำเครือข่ายคนไทนไร้พุง สสส. บอกไว้ว่า

ช่วง เวลา 9.00 - 14.00 น. เป็นช่วงที่แสงแดดมีอันตราย และมีค่าชี้วัดความเข้มของแสงสูง ดังนั้นช่วงเวลานี้ ควรทาครีมกันแดดปกป้องผิวโดยใช้ค่า SPF30

และในช่วงเวลา 07.00 -09.00 และ 15-00 - 18.00 ให้ยกเว้นแขนและขา สามารถใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น เพื่อรับแสงแดดได้ 

 คุณหมอคนเก่งยังบอกด้วยว่า อยากบอกคนไทยว่า อย่ากลัวแดดกันจนเกินไปเลย มีข้อมูลจากงานวิชาการว่าคนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับ ผิวหนังอันเนื่องมาจากแสงแดดน้อยมาก มีเพียง 3 คนใน  1 แสนคนเท่านั้น ที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับสภาพผิวหนังตามวัย อีกทั้งความสวยงามด้านผิวหนัง เช่น กระ ฝ้า ประมาณ 20-30% ของประชากรที่เป็นโรคผิวหนังทั้งหมด

เราสามารถเช็คค่าและผลกระทบของ UV ต่อผิวหนังได้จาก http://ozone.tmd.go.th/UV_index.htm

http://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/423/Arphawan%20SPTMR/1243/Trick%20and%20Treat%20Healthy/5702/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88+%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99+%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%8C/

เครดิตภาพ  http://www.lovethispic.com/image/60748/sunshine-at-the-dock
No comments:

Post a Comment