Sunday, October 27, 2013

เมื่อพบรักทางเน็ต
ความรัก ทางอินเตอร์เน็ตเกิดจากการได้ติดต่อสื่อสารกันกับคนที่มีความสนใจ คล้ายกัน ชอบเหมือนกัน เมื่อได้สื่อสารกันบ่อยๆ ได้ถามถึงสารทุกข์สุขดิบ การดำเนินชีวิตของกัน และกันก็จะเกิด ความเอื้ออาทร ห่วงใย และเกิดความสนใจใคร่ที่จะรู้จักกันมากขึ้น จนในที่สุดก็มีการนัดหมายเพื่อเจอะเจอ กัน ถ้าถูกใจกันก็จะสานสัมพันธ์ต่อ ความรักก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆ ด้วยประการฉะนี้

แต่ถ้าถามว่า แล้วความรักทางอินเตอร์เน็ตเชื่อถือได้แค่ไหน

จากประสบการณ์การท่อง Web บอกได้เลยว่า ค่อนข้างอันตราย เพราะคนที่ติดต่อกันทางอินเตอร์เน็ตนั้น 99 เปอร์เซ็นต์ จะให้ข้อมูลที่ไม่ เป็นจริง ทั้งอายุ เพศ การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นของปลอมเกือบทั้งหมด แม้กระทั่งนิสัยก็จะนำเสนอแต่สิ่งดีๆ ให้ผู้ที่ติดต่อด้วยเกิดความคลั่งไคล้ บางครั้งเด็กน้อยวัย 12 ขวบ ส่งข้อมูล บอกว่าตัวเองกำลังอยู่ในวัยหนุ่ม สาว เป็นต้น

ดังนั้นต้องระวังให้ดี โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นมัธยมตอนต้น และตอนปลายทั้งหลาย กำลังมีค่านิยม เรื่องการมีเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ดูเท่ห์ในสายตาเพื่อนวัย เดียวกัน แต่ภายหลังอาจจะต้องทนทุกข์ระทม เนื่องจากการกระทำที่ไม่เหมาะสมตามวัยก็ได้ ดังปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ว่า เด็กมัธยมต้นนัดหมาย เพื่อนทางอินเตอร์เน็ตออกเดท แล้วกลับถูกล่อลวงทำอนาจาร เป็นต้น

จากเหตุผล และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น คงเป็นคำตอบแล้วว่า ความรักทาง อินเตอร์เน็ต เชื่อ ถือได้ไม่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับคุณว่าต้องการคบเป็น "คู่ใจหรือคู่ครอง" ถ้าเป็นคู่ใจ คบหาเพียงส่งความห่วงใย และข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กัน ก็ยังพอเป็นไปได้อยู่ แต่ถ้าคุณหวังจะหาคู่ครองทางอินเตอร์เน็ตต้องระวัง ให้ดี เพราะคู่ของคุณอาจเป็นเพศเดียวกับคุณหรืออาจเป็นมิจฉาชีพที่หวังล่อลวงคุณก็ ได้

หากคุณมีปัญหาในเรื่องนี้ โทรมาหาเราได้ที่หมายเลข 02-526-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย: คุณสมนึก อนันตวรวงศ์ - นักสังคมสงเคราะห์จิตวิทยาทั่วไป 5 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
ขอบคุณข้อมูล  สุขภาพจิต และ จิตวิทยาความรัก จาก กรมสุขภาพจิต
http://blog.eduzones.com/snowytest/85047
ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

No comments:

Post a Comment