Tuesday, October 15, 2013

5 วิธีสร้างความมั่นใจให้ตนเอง
 ความมั่นใจ เปรียบเหมือนพลังกระตุ้นให้จิตใจฮึกเหิมทำให้มีแรงพลังทำสิ่งต่างๆ สำเร็จตามปรารถนา 

วิธีเสริมคุณค่าตนเอง ปลุกพลังชีวิต เสริมความมั่นใจ  ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะ

 ** สนใจจุดเด่นมากกว่าจุดด้อย มองหาจุดเด่นของตนเอง พร้อมฝึกฝนหรือทำงานที่ช่วยส่งเสริมจุดเด่นนั้น หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบจุดด้อยของตนเองกับผู้อื่น ควรคิดเสมอว่าไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่รู้จริงแค่เรื่องเดียวก็สามารถประสบความสำเร็จได้"

**  ทำกิจกรรมสร้างความภูมิใจ ตัวอย่างเช่น ช่วยเหลือสังคม หรือทำงานอดิเรกที่ชอบ ซึ่งล้วนสร้างความอิ่มเอมใจ และทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เพราะได้ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือมีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ

** บอกตัวเองว่าทำได้ ควรพูดให้กำลังใจตนเองอย่างสม่ำเสมอว่า ทำได้และฝึกจินตนาการภาพความสำเร็จ

** อย่ากังวลกับคำพูดของผู้อื่น ความวิตกกังวลอันเกิดจากคำตำหนิ หรือวิพากษ์วิจารณ์ ส่งผลให้เกิดความท้อแท้ และหมดกำลังใจ ฉะนั้นควรพิจารณาวัตถุประสงค์ของถ้อยคำเหล่านั้น หากเป็นเพราะความห่วงใย ควรรับฟังและปรับปรุงตนเอง แต่หากเป็นเพราะอคติ ก็ไม่ควรเก็บมาใส่ใจ เพราะจะยิ่งบั่นทอนความมั่นใจ ตัวเอง

** ขอกำลังใจจากคนใกล้ตัว เพราะกำลังใจจากครอบครัว เพื่อน และคนรักช่วยสร้างความมั่นใจ เห็นคุณค่าในตัวเอง ทำให้กล้าตัดสินใจ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ฉะนั้นหากรู้สึกท้อแท้ หรือมีปัญหา อย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษา และแรงสนับสนุนจากพวกเขา

เมื่อมีความมั่นใจ เต็มเปี่ยม สุขภาพตนเองและสังคมดีก็อยู่แค่เอื้อม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 14, ฉบับ 322, มีนาคม 2555 หน้า 18.
ขอบคุณข้อมูล วิธีสร้างความมั่นใจให้ตนเอง จาก กรมสุขภาพจิต
http://blog.eduzones.com/snowytest/96764

No comments:

Post a Comment