Friday, October 12, 2012

เลี้ยงลูกเชิงรุก

อย่าปล่อยให้ด้านมืดมาครอบงำจิตใจลูกๆ ของเราได้

การเลี้ยงลูกในยุคปัจจุบันจะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ผมคิดว่าง่ายเพราะเพียงแค่พ่อแม่อยู่บ้านมากๆ เด็กๆ ก็ดีเอง... ง่ายจะตายชัก ขณะเดียวกันผมก็คิดว่า ยากเพราะสังคมสมัยนี้อันตรายกว่าสมัยก่อนมาก

สังคมยุคก่อนช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกได้เยอะ มีโรงเรียนที่นักเรียนไม่มาก มีคุณครูที่เอาใจใส่นักเรียนห้องละสามสิบคนได้ทั่วถึง มีคนลุกให้เด็กนักเรียนบนรถเมล์ มีผ้าเหลืองให้เห็นทุกเช้า มีกลุ่มเพื่อนเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย และไม่มีอบายมุขให้ลูกๆ ของเราแวะกลางทางมากมายนัก

ลองเทียบกับสังคมตอนนี้สิครับ คุณครูแต่ละท่านดูเด็กห้องละห้าสิบหกสิบคน เด็กๆ มีมือถือนัดชวนกันออกนอกลู่นอกทางได้ง่ายดาย มีสารพัดอบายมุขระหว่างบ้านกับโรงเรียน มีผ้าเหลืองในร้านขายวีซีดี มีนักเรียนตีกันเป็นข่าวใหญ่โตเดือนเว้นเดือน เรียกว่าวันไหนลูกกลับบ้านได้โดยปลอดภัยก็นับว่าเป็นบุญ

เราเรียกสังคมแบบนี้ว่าเป็นสังคมที่มีความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เป็นสังคมที่เลี้ยงลูกกันถึงตายได้ พูดให้น่ากลัวมากยิ่งขึ้นคือ เป็นสังคมที่ฆ่าลูกของเราได้

เหตุที่ใช้คำพูดว่าเป็นความรุนแรงเชิง โครงสร้างหมายความว่า ไม่ว่าลูกเต้าเหล่าใคร ไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงลูกดีเพียงใด ไม่ว่าลูกของเราจะใฝ่ดีเพียงใด แต่พวกเขาตายได้ทุกขณะเพราะความรุนแรงที่อาจจะเกิดแก่ลูกของเรานั้นมันฝัง อยู่ในตัวโครงสร้างของสังคม ซึ่งแปลว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ ไม่ทุกวันก็วันเว้นวัน มันมิใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

สังคมอันตรายและรุนแรงเช่นนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่จำนวนมากสับสนว่าควรเลี้ยงลูกอย่างไร ให้เขาเป็นเด็กดีศรีสังคมของโรงเรียน หรือ ให้เขารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ให้เขายึดมั่นในศีลในธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่มีเงื่อนไข เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วนตน หรือให้เขารู้จักและใช้ด้านมืดของตนเองบ้าง จะให้ทานหรือช่วยเหลือใครก็ดูซ้ายดูขวาสักหน่อย ยิ่งทำงานกลุ่มล่ะก็ให้ เลือกภาระงานที่น้อยที่สุดกลับมาบ้าน (จะได้มีเวลาท่องหนังสือมากๆ)

พูดง่ายๆ คือจะเลี้ยงลูกแบบไป ตามกระแส หรือ ทวนกระแส จะ เลี้ยงลูกแบบตั้งรับ หรือ เลี้ยงลูกแบบเชิงรุก

เลี้ยงลูกตามกระแส ก็สอนให้ลูกไปตามเกม ให้ลูกเป็นคนดีบ้างเลวบ้างแล้วแต่โอกาส เอาตัวรอดและทำกำไรกลับบ้านเล็กๆ น้อยๆ ได้ก็ดี  

เลี้ยงลูกทวนกระแส คือสอนให้เขาเป็นเด็กดี มีความเพียร มีความเมตตากรุณา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ให้เชื่อเรื่องเวรกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว... ยอมเข้าคิวทั้งที่รู้ว่าจะถูกแซงคิว

เลี้ยงลูกแบบตั้งรับ ก็คือยกธงขาวยอมแพ้สังคม ปล่อยให้ลูกลอยไปกับเกม มือถือ และแบรนด์เนมต่างๆ นานา ตามสบาย 

เลี้ยงลูกแบบเชิงรุก คือคุณพ่อคุณแม่ลุกขึ้นยืนหยัดกับเรื่องพื้นฐานที่ทุกครอบครัวต้องมี นั่นคือ

1. สมาชิกครอบครัวมีเวลาให้แก่กัน
2. เด็กๆ ต้องมีวินัยพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น
3. เด็กๆ ต้องรู้จักประหยัด และมีความเพียร
4. เด็กๆ ต้องมีความสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเอง

การเลี้ยงลูกแบบเชิงรุกในสังคมปัจจุบันไม่ง่าย ....ยาก แต่เป็นไปได้

คัดลอกข้อความส่วนใหญ่มาจาก  www.momypedia.com 

No comments:

Post a Comment