Friday, September 7, 2012

วัยรุ่นกับความอ่อนไหววัยรุ่น เป็นวัยที่มีอารมณ์และจิตใจอ่อนไหวง่าย บางครั้งรู้สึกสนุกสนานร่าเริง แต่บางครั้งก็รู้สึกเศร้าอยากร้องไห้ จนอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกงุนงงและกังวลกับอาการดังกล่าว

ทั้งที่ จริงแล้วอารมณ์อ่อนไหวเปลี่ยนแปลงง่ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของวัยรุ่น จึงไม่ต้องตกอกตกใจกับอารมณ์เหล่านี้ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงทำให้เกิดอารมณ์อ่อนไหว ดังนั้นพ่อแม่ควรช่วยส่งเสริมให้ลูกรู้จักพัฒนาและควบคุมอารมณ์ตนเองเพื่อ ให้สามารถแสดงออกในทางที่เหมาะสม ที่สำคัญโดยการให้กำลังใจ ให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูก สอนให้ลูกรู้จักมองโลกในหลากหลายแง่มุม พูดคุยกับลูกถึงเรื่องราวต่างๆ ด้วยความเข้าใจ

ประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นตามช่วงวัยจะช่วยสอนให้ลูกรู้จักควบคุมและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมแหล่งข้อมูลที่มา   ข่าวสด 
ขอบคุณภาพจาก   http://www.thaigoodview.com

No comments:

Post a Comment